середа, 29 квітня 2020 р.

Геометрія 7 кл. Кути, утворені при перетині двох прямих січною. Паралельні прямі і січна

Аксіома паралельних прямих:
Через точку, що не лежить на даній прямій, можна провести пряму,

Геометрія 7 кл. Суміжні та вертикальні кути, їх властивості

 Опорний конспект з теми:
Суміжними називаються два кути, одна сторона яких спільна, а дві інші утворюють пряму, тобто є доповняльними променями.
Властивості: 
Сума суміжних кутів дорівнює 180 градусам.

Два суміжних кути утворюють розгорнутий кут.

Якщо два кути рівні, то суміжні з ними кути теж рівні.

вівторок, 28 квітня 2020 р.

Алгебра 7 кл. Тема № 6. Системи 2-х лінійних рівнянь з двома змінними

Посилання на опорні конспекти і завдання по темі №6: 


Алгебра 7 кл. Тема 7: Повторення та систематизація навчального матеріалу

Посилання на опорні конспекти і завдання для повторення по темам 7 класу (для дистанційного навчання в травні):

Алгебра 7 кл. Розв'язування систем лінійних рівнянь з двома змінними

АНАЛІТИЧНІ СПОСОБИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ СИСТЕМ ЛІНІЙНИХ РІВНЯНЬ ІЗ ДВОМА ...
Система лінійних рівнянь з двома змінними може мати:

Алгебра 7 кл. Розв'язування задач за допомогою систем лінійних рівнянь

Технологія розв'язування текстових задач складанням систем лінійних рівнянь:

Алгебра 7 кл. Розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь

Алгоритм розв'язування задач за допомогою лінійних рівнянь:
  1. Невідоме позначаємо буквою, складаємо короткий запис

Алгебра 7 кл. Лінійні рівняння, їх властивості і алгоритм розв'язання

Лінійне рівняння — це рівність виду ах=б, що містить позначене

Алгебра 7 кл. Функції, графікі функцій. Лінійна функція.

Функція

Означення: Залежність змінної  від змінної  називається функцією, якщо

Алгебра 7 кл. Формули скороченого множення, їх застосування.

Квадрат суми двох чисел дорівнює квадрату першого числа плюс

Алгебра 7 кл. Одночлени та многочлени, дії над ними.

Одночлен

Означення: Одночленом називається скінченний добуток чисел, букв та їхніх

вівторок, 21 квітня 2020 р.

Самостійна робота з теми: “Рівняння та нерівності з модулем”

1. Розв’язати рівняння:

а) ⌊2х-17⌋=5;

б) ⌊23+4х⌋=х;

в) ⌊х⌋+⌊х-1⌋+⌊2х-4⌋=9.


2. Розв’язати нерівності:

а) ⌊12 +3х⌋<7; б) ⌊4х -15⌋≥3; в)⌊3х -1⌋≤4-х.


3. Побудувати графіки функцій:

а) у= ⌊2 +3х⌋;  б) у=2⌊х⌋ -5;

в) у = х2 – 4х + 3, г) у = х2 – 4⌊х⌋ + 3. 


Завдання вищого рівня - на 12 балів - далі:

середа, 15 квітня 2020 р.

Модуль дійсного числа та його властивості. Рівняння і нерівності з модулем


Модулем додатного числа називається саме це число, модулем від'ємного числа називається число, протилежне даному, модуль нуля дорівнює нулю.
Модуль числа α позначається символом |а| і читається «модуль числа а».
Згідно з означенням:
,
Виконання вправ

субота, 4 квітня 2020 р.

Геометрія 8 кл. Самостійна робота з теми «Многокутники. Площі многокутників»

Урок "Розв'язування задач з теми "Правильні многокутники""
Самостійна робота з теми «Многокутники. Площі многокутників» 
Для перевірки рівня засвоєння знань з теми виконати наступні завдання:
І варіант
1. Напишіть формули для обчислення площі:
а) трапеції;
б) трикутника;
в) ромба;
г) паралелограма.
2. Знайти площу ромба, якщо його діагоналі

середа, 1 квітня 2020 р.

Математика 6 клас. Відео-уроки: Паралельні та перпендикулярні прямі


Математика 6 кл. Творчі завдання з теми "Координатна площина"

Шановні шестикласники, ви можете побудувати різні фігури на координатній площині за допомогою точок.

Вам необхідно вибрати з запропонованих 8 фігур, та побудувати їх в зошиті. Результати  надсилайте своїм вчителям на електронні адреси.
Пам’ятайте, що всі точки треба з’єднувати послідовно.