неділя, 4 вересня 2022 р.

Тести онлайн "НаУрок" Математика 5 клас НУШ Істер

Діагностична контрольна робота з математики 5 клас

Тема 1.  Натуральні числа. Додавання і віднімання натуральних чисел

Десятковий запис натуральних чисел. Порівняння й округлення натуральних чисел   ?Округлення чисел

Додавання й віднімання натуральних чисел

К.р. Натуральні числа, Їх порівняння та округлення, додавання та віднімання

Тема 2. Множення і ділення натуральних чисел

С. р. Множення та його властивості

? цікаво Множення натуральних чисел

Степінь натурального числа. Квадрат і куб числа

Всі дії з натуральними числами

К.р. Множення і ділення натуральних чисел. Степінь

Тема 3. Рівняння і вирази. Текстові задачі

С.р. Рівняння. Текстові задачі    Контрольна робота з теми "Рівняння"

С.р. Сюжетні задачі

К. р. Рівняння, вирази, текстові задачі  

========================================================================

?Натуральні числа. Рівняння

?Раціональні прийоми обчислень після опрацювання сторінки блогу "Рахуємо швидко"

?Задачі з буквеними даними. Задачі і дослідження на визначення тривалості події, часу початку та закінчення. 

?Сюжетні задачі

?Величини: довжина, маса, місткість, час. Дії з величинами.

?Контрольна робота на приклади та задачі на всі дії з натуральними числами

===================================================

Тема 4. Геометричні фігури: відрізок, промінь, кути.  Трикутник, прямокутник. Площі фігур

Відрізок, координатний промінь, порівняння

Логічні задачі з фігурами - 17 питань

Кут. Види кутів. Вимірювання кутів

С.р."Трикутник. Прямокутник. Квадрат. Куб. Прямокутний паралелепіпед"

С.р. "Кути. Геометричні фігури та величини"- домашня

К.р. "Кути. Геометричні фігури, їх Р, S, V"

Презентація "Куб, прямокутний паралелограм, V, S"

Презентація "Геометричні фігури в просторі" - клас

?Задачі геометричного змісту. Компетентнісно зорієнтовані задачі. Обернені задачі.

?Геометричні фігури в просторі

Натуральні числа і дії над ними.Геометричні фігури і величини

Контрольна робота "Площа прямокутника. Прямокутний паралелепіпед"

Контрольна робота №3 з теми "Геометричні фігури і величини"10

інтелект 5 клас контрольна -дії над дес.дробами 

Квадрат та куб числа. Об"єм фігур10

! ?Прямокутний паралелепіпед, куб, піраміда

Об'єм прямокутного паралелепіпеда і куба (п.26)

Прямокутний паралелепіпед, куб, їх об'єми 

Прямокутний паралелепіпед, куб, їх об'єми19

?Контрольна робота " Геометричні фігури" 11

?Контрольна робота " Геометричні фігури на площині та у просторі" 12

?підсумковий тест

Тема 5. Подільність чисел

?Прості та складені числа

?Подільність натуральних чисел (14 запитань) - 9 балів

Подільність натуральних чисел (32 запитання) - 12 балів

С.р. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10

Контрольна робота з теми подільність натуральних чисел, НСД, НСК

Тема 6. Звичайні дроби, їх додавання і віднімання

Презентація до уроку на тему "Дроби"

Презентація "Поняття дробу"

?Звичайні дроби 

?Правильні і неправильні дроби. Порівняння дробів.

? 7 мішані числа самоконтроль

?Контрольна робота на знання звичайних дробів

?Контрольна робота "Звичайні дроби"27

ЗВИЧАЙНІ ДРОБИ, МІШАНІ ЧИСЛА ТА ДІЇ НАД НИМИ. 

?Самостійна робота "Додавання та віднімання мішаних чисел"

?Додавання і віднімання дробів з однаковими знаменниками

Звичайні дроби (5 клас) 24

Знаходження дробу від числа та числа за його дробом 12

?"Числа. Арифметичні дії з числами. Дроби, їх порівняння. Знаходження дробу від числа та числа за його дробом"

?Знаходження дробу від числа. Знаходження числа, якщо відома його частина. Знаходження частини, яку одне число становить від іншого

?Відсоток від числа (задачі в малюнках)   ?Відсотки

?знаходження числа за його відсотком   Задачі на відсотки

Задачі на знаходження відсотків від числа 8

Знаходження числа за його відсотками 10

?Звичайні дроби ?Звичайні дроби. Порівняння звичайних дробів.

Ділення та множення десяткових дробів

?Множення і ділення десяткових дробів

?12.05 Самостійна робота. Розв'язування задач на всі дії з десятковими дробами .

Контрольна робота №10 за темою "Дробові числа і дії з ними"

?Додавання та віднімання дробів з однаковими знаменниками

Тема 7. Десяткові дроби, їх додавання і віднімання

Десяткові дроби. ЧИТАННЯ ТА ЗАПИС

?12порівняння десяткових дробів 

?Додавання і віднімання, порівняння десяткових дробів

?Десяткові дроби Десяткові дроби ?Округлення десяткових дробів

?Округлення натуральних чисел та десяткових дробів.

?Уявлення про десяткові дроби. Округлення чисел.

Десяткові дроби: перетворення, порівняння, округлення

?Десяткові дроби. Читання, запис. Порівняння десяткових дробів

?Контрольна робота "Десяткові дроби. Додавання та віднімання дясяткових дробів"

?Контрольна робота "Десяткові дроби. Додавання та віднімання дясяткових дробів"

Множення, ділення, округлення десяткових дробів

Множення і ділення десяткових дробів

Додавання і віднімання десяткових дробів. Контрольна робота

?Контрольна робота "Десяткові дроби. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів"

?Контрольна робота "Десяткові дроби. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів"

Контрольна робота. Поняття про десятковий дріб. Порівняння, округлення, додавання і віднімання десяткових дробів.

Тема 8. Множення і ділення десяткових дробів

?24Округлення десяткових дробів. Окремі випадки множення та ділення десяткових дробів

Додавання десяткових дробів, порівняння дробів

Контрольна робота (десяткові дроби:+-, округлення)

Порівняння, округлення додавання і віднімання десяткових дробів

Множення десяткових дробів   !?Ділення десяткових дробів

?Самостійна робота "Множення десяткових дробів"

Ділення десяткових дробів

?Множення і ділення десяткових дробів

!!!контрольна робота (множення і ділення десяткових дробів)

!!!Ділення та множення десяткових дробів

?самостійна робота "Ділення на десятковий дріб"

?Таблиця множення та ділення. Розв"язування задач

?Знаходження десяткового дробу від числа (5 клас)

?Множення та ділення на 10, 100, 1000 ...(0,1; 0,01; 0,001 ...) 

Степінь числа ?Квадрат та куб числа. Об"єм фігур

? 20 Квадрат і куб числа

?Знаходження частини від числа

?Контрольна робота з теми "Множення і ділення десяткових дробів"

?Контрольна робота з теми "Множення і ділення десяткових дробів"

?12Контрольна робота з теми "Множення і ділення десяткових дробів"

Дії з десятковими дробами (підсумок)Задачі на ділення десяткових дробів

?Самостійна робота. Розв'язування задач на всі дії з десятковими дробами .8

?Множення і ділення десяткових дробів. Відсотки. Середнє арифметичне

Тема 9. Середнє арифметичне. Відсотки

?Середнє арифметичне

?7Середнє арифметичне ?ВІдсотки. Що таке відсотки

Відсоток (гра "Так-ні") Знаходження відсотків від числа (задачі)

Задачі на знаходження відсотків від числа.Знаходження відсотків від числа.

?12 Відсотки. ?10Середнє арифметичне та середнє значення величини

?9Розв'язування задач на відсотки . Самостійна робота

?Самостійна робота "Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа та числа за його відсотками"

Середнє арифметичне. Середнє значення величини. Знаходження відсотків від числа

Відсотки. Знаходження відсотку від числа. Знаходження числа за його відсотком

?Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа та числа за його відсотками.

Самостійна робота ''Знаходження дробу від числа і числа за його дробом''

Знаходження числа за його відсотками . Самостійна робота .

Середнє арифметичне. Середнє значення

Середнє арифметичне. Середнє значення величини. Знаходження відсотків від числа

Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа та числа за його відсотками.

Самостійна робота "Відсотки. Знаходження відсотків від даного числа та числа за його відсотками"

10 Розв'язування задач на відсотки

?Контрольна робота 5 клас. Відсотки. Середнє арифметичне 12

12Контрольна робота "Відсотки. Середнє арифметичне"

?10КОНТРОЛЬНА РОБОТА "Відсотки.Середнє арифметичне."

Тема 10. Повторення і систематизація матеріалу

Підсумкова к. р. за 5 клас  

Підсумкова контрольна робота з математики 14

? 9 Річна контрольна робота з математики 5 клас

?Підсумкова контрольна робота за ІІ семестр 9

Підсумкова контрольна робота з математики (5 клас) 25

?Семестрова контрольна робота з математики за ІІ семестр 2021 – 2022 н. р. ( 5 клас, вальдорфська програма навчання)

 (5) Куб.Паралелепіпед № 30

Кут.Трикутник.Квадрат.Прямокутник

5)Відрізок. Промінь. Пряма. Координатний промінь №28

Округлення чисел.Середнє арифметичне.

Дії другого ступеня з десятковими дробами 24

Дії першого ступеня з десятковими дробами 23

Дії зі звичайними дробами 22

Відсотки. Самостійна робота.

Відсотки. Середнє арифметичне

(5) Числові та буквені вирази №25

(5) Рівняння № 26

Підсумкове повторення за рік

середа, 31 серпня 2022 р.

ДОРОГІ НАШІ УЧНІ!


Сьогодні вам пощастило жити у мирному місці та продовжувати навчання завдяки вашим батькам і нашим захисникам!

Ростіть добрими і розумними, чесними і відповідальними – й всі будуть пишатися

субота, 27 серпня 2022 р.

Цифрова залежність дітей


За останніми спостереженнями батьків та науковців, цифрова залежність дітей веде до незворотньої деградації дитячого мозку, іноді навіть до деменції (деградації мозку). Чому ж діти так швидко звикають до гаджетів і що з цим робити?

Уявіть собі. Ви йдете до парку. Дитина бачить метелика на гілці, і він їй подобається.

субота, 25 червня 2022 р.

Джерело енергії та сили характерників

 Основним завданням характерника було пробудження своєї Надсвідомості та набуття Сили. Шлях цей був нелегким і на нього витрачалося кілька років, починаючи з юності.

Хлопчиків готували, зав'язуючи їм очі та вуха. Вчили орієнтуватися у просторі незвичними для психіки та мозку способами.

Все це потрібно було для того, щоб поєднати

середа, 22 червня 2022 р.

Характерники

Практичне володіння мистецтвом накопичення, концентрації та управління життєвою силою чи енергією за часів козацтва лежало в основі ефективності людини. Характерники були носіями давніх знань, які допомагали їм через зв'язок зі своїм духовним ядром отримувати доступ до

четвер, 2 червня 2022 р.

Академія для дорослих

Алтынай Хусаиновна Карасаева, профессор, доктор наук.
26.05.2022 Новини науки простою мовою

28.05.2022  Управляй своїм часом

13.03.2022  Чому людина старіє? Імунітет