пʼятницю, 27 грудня 2019 р.

Освітні портали

www.mathematics.ru – математичний сайт, містить матеріали з різних розділів алгебри, геометрії, тестові завдання.
http://www.matholymp.kiev.ua – математичний сайт, містить олімпіадні завдання з математики.
http://www.zaba.ru/ – cайт математичних міжнародних олімпіад та олімпіадних задач.
http://sxz.mylivepage.com – математичний сайт, містить матеріали з теми «Лінійні рівняння з двома змінними».
http://www.mathsociety.kiev.ua/ – сайт Київського Математичного Товариства.
http://www.mathnet.ru/php/journal.phtml?jrnid=rm&option_lang=rus – сайт журналу «Успіхи математичних наук».
http://www.formula.co.ua/algebra.php – сайт з алгебри, містить матеріали з різних тем алгебри.
http://zyurvas.narod.ru/resursy.html – Web – ресурси з теорії ймовірностей та математичної статистики.
http://zyurvas.narod.ru/bibstat.html – математичний сайт, містить матеріали з математичної статистики.
http://www.mccme.ru/free-books/ – сайт, містить збірники підручників з математики.
http://refline.org.ua/referats/category/matematika – математичний сайт, містить інформацію з різних тем математики.
http://exponenta.ru – освітній математичний сайт, містить банк завдань, приклади, методичний матеріал.
http://methmath.chat.ru/ – викладання математики з використанням інформаційних технологій.
http://www.en.edu.ru/ – природничий освітній портал. На порталі – енциклопедії, словники та довідники, БД, задачники, тести, лабораторні практикуми, наочні посібники, хрестоматії та тексти лекцій, тренувальні вправи з природничих предметів шкільної програми: математики, хімії, фізики та біології. Зручна система навігації, повнотекстові БД, багато іншої корисної інформації.
http://ilib.mirror1.mccme.ru/ – сайт Інтернет – бібліотеки фізико – математичної літератури
http://kvant.mirror1.mccme.ru/ – сайт наукового фізико – математичного журналу «Квант»
http://www.college.ru/ – освітній портал «Открытый колледж». Має декілька розділів за природничими галузями: Астрономія, Біологія, Математика, Фізика, Хімія. Кожен розділ об’єднує зміст учбового курсу на компакт-дискові та індивідуальне навчання через Internet. Тут можна подивитися у відкритому доступі віртуальний підручник або динамічні моделі, попрацювати з тестами, а, також, до уваги користувачів огляди Інтернет-ресурсів за темою предмета, що постійно оновлюється. У Системі Дистанційного Навчання можна отримувати індивідуальні контрольні запитання для самоперевірки різного рівня складності. За успіхи начисляються бали і ведеться постійний моніторинг досягнень.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до навчальної програми з математики для 5-9 кл.загальноосвітніх навчальних закладів МІНІСТЕРСТВА ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ від від 07.06.2017 № 804

Мета базової загальної середньої освіти: розвиток та соціалізація особистості учнів, формування їхньої національної самосвідомості, загальної культури, світоглядних орієнтирів, екологічного стилю мислення і поведінки, творчих здібностей, дослідницьких навичок і навичок життєзабезпечення, здатності до саморозвитку та самонавчання в умовах глобальних змін і викликів.

Календар вчителя на 2019-2020 навчальний рік

Результат пошуку зображень за запитом "календар вчителя 2020"Джерело