середа, 24 березня 2021 р.

Рекорд Анастасії Жуковської (ліцей №25 м. Житомира) - 100 максимальних балів в обласному турі МАН України.

Дев'ятикласниця Житомирського міського ліцею №25 Анастасія Жуковська здобула 100 максимальних балів під час ІІ (обласного) етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Житомирського територіального відділення Малої академії наук України.

Про це Суспільному розповіла голова журі ІІ етапу конкурсу,

неділя, 21 березня 2021 р.

Тести онлайн "НаУрок" Алгебра 10 клас

 Тема 1: Функції Степенева функція

степенева функція з натуральним та цілим показнмком

?Степеневі функції, їхні властивості та графіки

?Контрольна робота з теми "Функції, їх властивості та графіки"

Степінь з цілим, раціональним показником

?Самостійна робота на тему:"Корінь п-го степеня. Ірраціональні рівняння» - нл жп     

  Ірраціональні рівняння

?Контрольна робота на тему: "Ірраціональні рівняння та нерівності"

?Контрольна робота за І семестр (Алгебра)

Тести онлайн "НаУрок" Геометрія 10 клас

Діагностична робота з теми "Планіметрія"

Підсумкова к.р.з геометрії за 9 клас

Діагностична робота з теми "Планіметрія", 12б

Тема 1: Вступ до стереометрії

Аксіоми стереометрії Основні аксіоми стереометрії та наслідки з них

Тема 2: Прямі у просторі. Паралельність прямої та площини

Взаємне розміщення прямих у просторі

Контрольна робота "Паралельність прямої та площини" 12 балів

Многогранник. Перерізи многогранників

Просторові фігури. Початкові відомості про многогранники.

?Перпендикулярність прямих і площин у просторі. Контрольна робота.

 Паралельність площин 

?Контрольна робота з теми «Паралельність площин у просторі»

Тема 3: Перпендикулярність прямої та площини

Перпендикулярність прямих і площин у просторі

Перпендикуляр і похила - залік

?Теорема про три перпендикуляри

С.р. "Теорема про три перпендикуляри. Перпендикулярність площин"

Тема 4: Перпендикулярність площин. Відстані та кути у просторі

паралельне проектування

Залік "Паралельне проектування. Зображення просторових фігур на площині"

С. р. "Перпендикулярність площин. Двогранний кут. Відстані й кути в просторі"

С.р. " Відстані і кути в просторі"

Відстані та кути в просторі

?Контрольнана робота "Перпендикулярність в просторі. Двогранний кут. Вимірювання відстаней і кутів у просторі"

Тема 5: Координати та вектори у просторі

Координати у просторі

Вектори у просторі    ? Вектори у просторі

С.р. Координати і вектори в просторі 

Координати і вектори у просторі (підсумок)

Самостійна робота " Вектори у просторі"

К.р. "Вектори у просторі"

Координати і вектори у просторі

К.р. "Геометричні перетворення у просторі"

Тема 6: Повторення та систематизація 

Підсумкова с. робота з геометрії 10 клас

К.р. "Підсумкова" з геометрії за 10 клас

Тести онлайн "НаУрок" Математика 6 клас

Підсумкова к. р. за 5 клас

Підсумкове повторення за 5 кл

Тема 1: Подільність чисел

?Прості та складені числа ?Прості і складені числа. Прості множники

С.р. Ознаки подільності на 2, 3, 5, 9, 10

С.р. Дільники та кратні. НСД і НСК

Контрольна робота "Подільність натуральних чисел, НСД, НСК"

субота, 20 березня 2021 р.

Тести онлайн "НаУрок" Алгебра 7 клас

Діагностика: Підсумкова контрольна робота з математики 6 клас

Тема 1: Вирази. Одночлени

Тести онлайн "НаУрок" Алгебра 8 клас

 Діагностика: Підсумкова контрольна робота з алгебри за 7 клас 

?діагностична контрольна роболта


Тема 1: Алгебраїчні дроби. Дії над ними.

С. р. "Основна властивість дробу, скорочення дробових виразів"
? Основна властивість раціонального дробу. Додавання та віднімання дробів? Контрольна робота "Додавання і віднімання раціональних дробів"


Тема 2: Множення та ділення дробів. Тотожні перетворення дробових виразів. Раціональні рівняння.

?Множення та ділення дробових виразівК.р. "Множення та ділення раціональних дробів. Тотожні перетворення раціональних виразів. Рівняння"

Тема 3: Раціональні рівняння. Степінь. Стандартний вигляд числа. Функція у = к/х 

С. р. Степень з цілим від'ємним показником. Стандартний вигляд числа.

8 клас Функція у=к/х, її властивості і графік

Контрольна робота " Степінь з цілим показником. Стандартний запис числа. Функція у = к/х"

Підсумкова контрольна робота з алгебри у 8 класі за І семестр

Алгебра І семестр 8 клас


Тема 4: Квадратні корені

Фунція у=х^2

Арифметичний квадратний корінь  

квадратні корені

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені

Тотожні перетворення виразів, що містять квадратні корені. Функція y=√х та її графік - д.з. на 12 б, помилка у № 14, вірно:  √b /√c

Контрольна робота КВАДРАТНІ КОРЕНІ. ДІЙСНІ ЧИСЛА


Тема 5: Квадратні рівняння, біквадратні рівняння

Залік на 9балів, 10 хв: Квадратні рівняння

Квадратні рівняння, формула коренів квадратного рівняння 12 балів. урок

Рівняння які зводяться до квадратних (без бікв.) 

Квадратні рівняння: неповні та зведені   

К. р. "Квадратні рівняння"

?Квадратні рівняння (контрольна робота)

?Квадратні рівняння. Теорема Вієта.

?формули коренів квадратного рівняння

?Квадратні рівняння Самостійна робота ( основа)

?Розв'язування квадратних рівнянь


Тема 6: Раціональні рівняння, що зводяться до квадратних. Задачі.

С.р. "Квадратний тричлен. Рівняння, які зводяться до квадратних"

?Квадратні рівняння. Квадратний тричлен 24

?Розкладання квадратного тричлена на множники

?Квадратний тричлен, його корені. Розкладання квадратного тричлена на лінійні множники.

?Розв'язування рівнянь, які зводяться до квадратних

С.р. "Розв'язування задач рівняннями, що зводяться до квадратних"

?Розв'язування задач за допомого квадратних рівнянь

К. р. Розв'язування квадратних рівнянь і задач за допомогою квадратних рівнянь


 Тема 7: Повторення і систематизація

підсумкова за 2 семестр

Підсумкове повторення за навчальний рік ? Підсумкове повторення за навчальний рік

підготовка до підсумкової контрольної роботи

Підсумкова контрольна робота з алгебри за 8 клас

Підсумкова контрольна з алгебри 8 клас

Тести онлайн "НаУрок" Геометрія 8 клас

 Вхідне діагностування

Тема 1: Паралелограм, його види

Паралелограм, властивості, ознаки (у №16 вірно: 0,8 м або 0,15 м)

?Домашня робота "Паралелограм"

?Теоретичний залік "Чотирикутники"

?Контрольна робота з теми "Чотирикутники. Паралелограм"

С.р. Чотирикутники. Паралелограм. Прямокутник. Ромб. Квадрат.

Контрольна робота "Чотирикутники"

Тема 2: Середня лінія трикутника, трапеція. Вписані та описані чотирикутники

Тести онлайн "НаУрок" Геометрія 7 клас

 Тема 1: Початкові поняття геометрії

Найпростіші геометричні фігури  

Повторення: «Елементарні геометричні фігури та їх властивості»

Залік Суміжні та вертикальні кути (з теорією)

Суміжні і вертикальні кути, перпендикуляр

Тема 2: Трикутники. Ознаки рівності трикутників

Трикутник та його елементи ( повторення )

трикутники  ?Рівнобедрений трикутник

С.р. Ознаки рівності трикутників, рівнобедрений трикутник

Рівні трикутники. Висота, медіана, бісектриса трикутника. К.р.

?Перпендикулярні прямі. Перпендикуляр. Відстань від точки до прямої

Тема 3: Паралельні прямі

Повторення: Паралельні прямі. Властивості та ознаки паралельності прямих

Ознаки та властивості паралельних прямих. С.р.

?Паралельні прямі та січна. Кути утворені при перетині паралельних прямих січною

?Ознаки та властивості паралельних прямих

Контрольна робота. "Паралельні прямі. Кути утворені при перетині двох прямих січною"

?Контрольна робота по темі: "Паралельні прямі. Ознаки рівності прямокутних трикутників"

Паралельні та перпендикулярні прямі. Суміжні та вертикальні кути.

?Ознаки паралельності прямих. Властивості кутів, утворених при перетині паралельних прямих січною

Тема 4: Сума кутів трикутника. Прямокутний трикутник

Сума кутів трикутника. Нерівність трикутника. Прямокутний трикутник.

Повторення: Сума кутів трикутника. Зовнішній кут. Нерівність трикутника

Прямокутний трикутник . Ознаки . Властивості

повторення. прямокутний трикутник. рівнобедрений трикутник

 ? Залік Трикутник ?Сума кутів трикутника. Контрольна робота

Тема 5: Коло і круг

розв'язування задач на побудову     ?Задачі на побудову

?Кола,вписані у трикутник та описані навколо трикутника

С.р. "Коло і круг. Геометричні побудови"

Контрольний тест  "Коло та круг (візуалізація)

К.р. "Коло та круг"

?Контрольна робота на тему "Коло та круг"

?Підсумкова контрольна робота з теми "Коло і круг"

Тема 6: Повторення і систематизація

Підсумкове повторення за рік ? 

Тести онлайн "НаУрок" Алгебра 9 клас

Діагностика: Підсумкова контрольна робота з алгебри за 8 клас

Підсумкове повторення за навчальний рік 8 кл

Тема 1: Нерівності та їх системи

Нерівності

Системи лінійних нерівностей

Тести онлайн "НаУрок" Алгебра 11 клас

Діагностика: Підсумкова контрольна робота з алгебри за 10 клас

Тема 1: Показникова та логарифмічна функція

Тести "НаУрок" Геометрія 9 клас

Діагностика: Підсумкова контрольна робота з геометрії за 8 клас

Тема 1: Розв'язування трикутників

Розв'язування прямокутних трикутників

Тести онлайн "НаУрок" Геометрія 11 клас

 Діагностика: Підсумкова контрольна робота з геометрії за 10 клас

Тема 1: Многогранники

Площі поверхонь призми, куба, прямокутного паралелепіпеда

Площі призми: теорія та практика, 24

?Призма

Прямокутний паралелепіпед, куб, їх об'єми. Піраміда  ЗАЛІК 19 пит, 5 кл

Призма, паралелепіпед. Площі поверхонь, об'єм (практика) 18

? Залік: Піраміда,її елементи, положення висоти піраміди

Тест "Площі бічної й повної поверхонь піраміди"

Об'єм призми

Об'єм призми і піраміди 24

?Многогранники 18п

?Контрольна робота: Об'єми та площі поверхонь геометричних тіл

Тема 2: Тіла обертання

Куля та сфера  ?Куля та сфера    ?Куля. Сфера

?циліндр   ?Тіла обертання   ?Циліндр. Конус

 10 хв: ?Геометричні фігури в просторі

С.р. Циліндр, площа поверхні, переріз

С.р. Конус, площі поверхні, переріз

об`єм тіл обертання

С.р. Об'єм цилінда, конуса, кулі

Об'єм тіл обертання

Готуємося до ЗНО. Тіла обертання 20

Тіла обертання (циліндр, конус, сфера). К.р.

?Контрольна робота з теми " Тіла обертання"

Тема 3: Об'єми та площі геометричних тіл

Об'єми тіл обертання   ?Тіла обертання

К.р. "Об'єми та площі поверхонь тіл обертання"   (60 хв.)

Підготовка до ЗНО. Комбінації геометричних тіл - 2 уроки

Тема 4: Повторення і систематизація

Планіметрія: 

Повторення. Трикутники та їх елементи. Підготовка до ЗНО 

Трикутник та його елементи ( повторення )

Підготовка до ЗНО "Площі фігур"  

ПЛОЩІ МНОГОКУТНИКІВ (за готовими малюнками)Повторення. Відстані і кути в просторі

повторення. прямокутний трикутник. рівнобедрений трикутник

Координати і вектори на площині та у просторі

Координати у просторі (початкові відомості)

?Готуємося до ЗНО. ПланіметріяГотуємося до ЗНО. Планіметрія

Діагностична робота з теми "Планіметрія"

Стереометрія:

Координати і вектори у просторі

Готуємося до ЗНО. Многогранники

Підсумкова контрольна з геометрії за рік

Підсумковий тест з геометрії Діагностична робота з теми "Планіметрія"

Підсумкова контрольна робота з геометрії для 11 класу.

Готуємося до ЗНО. Підсумкова робота з математики 60


Тести ЗНО онлайн, підготовка

 Тести на Online Test Pad

Математика: Комплексна підготовка до зовнішнього незалежного оцінювання / Уклад.: А. М. Капіносов, Г. І. Білоусова

Готуємось до ЗНО: Математика Капіносов (відео)

четвер, 18 березня 2021 р.

Georgiy Kokoshvili: Стадії пробудження


Ви заглядаєте всередину себе і бачите, що будь-які зміни в оточенні відбуваються автоматично у відповідь на ваші  підвищення рівня (
вібрацій внутрішньої енергії). Коли я "прокинувся" сам і

Цікаві ресурси для онлайн математики


Математика – одна з найцікавіших шкільних дисциплін, однак і найскладніших. Адже все, що нас оточує, ґрунтується на математичних закономірностях.

Шукаєте ідеї, як урізноманітнити уроки математики та закохати учнів у ваш предмет?

субота, 13 березня 2021 р.

Дмитро Разумков: Тепер кожен випускник школи може отримати 100 тис. гривень від Парламенту Укрвїни

Для цього потрібно скласти тести ЗНО з 4-х предметів мінімум на 790 балів, при цьому щонайменше з одного предмету треба здобути 200 балів.
Вимоги серйозні, але й нагорода теж. Адже високі результати ЗНО – це можливість навчатися за державним замовленням у найкращих університетах та ще й отримати фінансову премію. Сьогодні відповідну постанову вже підписано.
Бажаю успіхів випускникам!

вівторок, 9 березня 2021 р.

Ефект Рінгельмана

У 1927 році була проведена серія дуже цікавих експериментів, результат яких зараз не часто згадують. А дарма. Результати цих дослідів залишилися в психології під назвою «ефект Рінгельмана».

Експерименти полягали в наступному. Брали  звичайних людей і пропонували їм

четвер, 4 березня 2021 р.

Дорослі мають знати про сім небезпечних челенджів: «Випий 40 таблеток» та інші «ігри»

Челендж — це не завжди безпечно. Хтось викладає у соцмережі своє фото з випуску, тегає трьох друзів і піднімає легку ностальгійну хвилю. Хтось читає реп на вірші Лесі Українки до її 150-річчя. А хтось думає, що має дев’ять життів і без сумнівів ковтає 40 таблеток...

Одна голова добре, а дві — ліпше. Здається, це беззаперечна істина. А якщо йдеться про руйнівну й небезпечну для життя ідею, яку один напівжартома висловив, а другий — підхопив, розвинув, утілив і

Задачі та завдання на побудову

 

середа, 3 березня 2021 р.

Коло, описане навколо трикутника

 

Коло, вписане в трикутник

 

    Коло називають вписаним в трикутник, якщо воно дотикається до всіх його

Як стати розумніше. Вправи на розвиток Мозку. Саморозвиток